bg-header-onderwijs-2.jpg

MBO, HBO & WO

bg-aanbod.jpg
 

 

 

Aanbod

IZI Solutions heeft diverse presentaties, workshops, masterclasses, trainingen, modules en concepten ontwikkeld voor onderwijsinstanties. In ons aanbod maken we te allen tijde een vertaalslag naar de vraag, wens en/of behoefte van de studenten/docenten/instantie.

Studenten
Studie-/loopbaanoriëntatie -
Zelfvertrouwen en weerbaarheid -
Studenten arbeidsmarkt fit maken -
Voortijdig schoolverlaten verminderen -
Bewustwording en gedragsverandering -
Vergroten zelfredzaamheid door versterken identiteit -
Het bevorderen van het vinden/behouden van een stageplaats -

Docenten/managers/stagebegeleiders/-coördinatoren
Ouderparticipatie -
Vroegtijdig schoolverlaten -
Bereiken, motiveren en activeren jongeren -
Interculturele, interreligieuze en sociale vraagstukken -
 (Culturele)diversiteit, religie en sociaal-cultureel sensitief handelen -

 

Voor Studenten

IZI Solutions heeft diverse presentaties, workshops en masterclasses ontwikkeld voor mbo-, hbo- en wo studenten. In ons aanbod maken we te allen tijde een vertaalslag naar de vraag, wens en/of behoefte van studenten. Het voornaamste doel van ons aanbod voor studenten is: bewustwording en gedragsverandering. 

 
Onderwijs_aanbod voor studenten.PNG
bg-beeld-rechts-consultancy.jpg

Consultancy

Diverse onderwijsinstanties huren ons in vanwege onze expertise met betrekking tot het bereiken, motiveren en activeren van jongeren.

Een voorbeeld van onze dienstverlening is om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Wij kunnen advies verzorgen bij het (beter) afnemen van een intakegesprek/-formulier, beleid met betrekking tot jongeren die een multi-problematische achtergrond hebben en andere zaken die een veranderingsproces moeten doorstaan.

Andere voorbeelden zijn:
- Bevorderen ouderparticipatie
- Bereiken, motiveren en activeren jongeren
- Behandelen van interculturele sociale vraagstukken
- (Culturele)diversiteit, religie en sociaal
- Cultureel sensitief handelen  

 

Voor professionals

events-wijzer-kijken
 

Coach-the-coach
 

Praktische handvaten om studenten te motiveren/activeren, te helpen met het vinden van een stageplaats, het behouden van een stageplaats en om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

iphone-speech-conference-cell-phone.jpg
 

MEdiawijsheid
 

Een masterclass gericht op het ontwikkelen van de competenties die benodigd zijn als het gaat om mediawijsheid, t.w.: inzicht in medialisering van de samenleving, beeldvorming, gebruik, informatie vinden/verwerken, participeren, reflecteren en realiseren. 

 

Transactionele Analyse

Een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar om jezelf beter te begrijpen en effectiever om te kunnen gaan en communiceren met studenten.

Onderwijs_masterclass prof - straatcultuur.jpeg
 

Straatcultuur


Inzicht in straatcultuur en de plek die het neemt binnen het onderwijs. Wij bieden hier voor handvaten in omgang met jongeren en straatcultuur.

230914Ddt-MeetenGreet-(27).jpg
 

Cultuur-/generatiE- verschillen

Praktisch inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen 'eigen generatie' en die van de jongeren wat betreft belevingswereld, behoeften en gewenste benadering (juiste tone of voice). 

 

Sociale vraagstukken

Inzicht in en handvaten om sociale vraagstukken, waar studenten mee kampen, te bespreken in de klas en op school.


bg-beeld-rechts-rood-concepten.jpg

Concepten

Bij diverse onderwijsinstanties verzorgen we introductieactiviteiten, burgerschapsweken, stagemarkten, seminars, open dagen, debatten en andere conferenties.

De kosten hiervan zijn op aanvraag.

JUNIOR PRAKTIJKOPLEIDERS PROJECT
Het Junior Praktijk Opleiders (JPO) project is ontwikkeld is door Anja van den Einden met input van IZI Solutions en in opdracht van ROC Midden Nederland. Ouderejaars mbo-studenten (JPO's) begeleiden hun jongere medestudenten voor en tijdens de stageperiode. De JPO's vormen tijdens de stage de 'extra hulplijn' en zijn via diverse sociale media-instrumenten altijd bereikbaar. Het project wordt ondersteund door Aanpak Jeugdwerkloosheid van ministerie SZW. Meer info staat hier.

‘IK, ALLEEN IN DE KLAS’ voor professionals
Middels clips uit de documentaire ‘Ik, alleen in de klas’ krijgen de managers en professionals uit het onderwijs handvatten. Daarnaast krijgen ze do’s en dont’s mee om in de toekomst beter om te gaan met en in te spelen op de behoefte van jongeren, scholieren en studenten. Centraal staat kennis over culturele diversiteit en sociaal-cultureel sensitiviteit.

‘IK, ALLEEN IN DE KLAS’ voor studenten
Middels clips uit de documentaire ‘Ik, alleen in de klas’, worden scholieren en studenten bewust gemaakt over in- en uitsluitingsmechanismen, het vergroten van hun mentale weerbaarheid en gedragsrepertoire om effectief en succesvol te functioneren in een dominante (organisatie)cultuur. Daarnaast leren ze hoe om te gaan met invloeden van cultuur, religie, opvoeding en hun sociaal-culturele en -economische achtergrond op hun eigen ontwikkeling.

 
De workshops van IZI sluiten inhoudelijk goed aan bij de belevingswereld van studenten.
— Mark, professor Rijksuniversiteit Groningen
Zeer waardevol hoe IZI studenten in contact laat komen met zichzelf en bewust maakt van hun handelen in verschillende situaties
— Duygu, docent Horizon College Alkmaar
Het Hi5 boek kan jongeren helpen te durven kiezen voor hun talent en dat verder uit te werken.
— Tanja Jadnanansing, Albeda College - programmamanager Strategie en Externe betrekkingen
izi-styled-bg-2-boek.png

Hi5 boek

 

Jörgen Raymann en Dionne Abdoelhafiezkhan hebben de Hi5 ontwikkeld. Vijf stappen die concrete handvaten bieden op weg naar jouw succes. Naast hun tips, inspiratie, motivatie en handvaten ontmoet je in dit boek ook vijf rolmodellen: Clarence Seedorf, Tanja Jadnanansing, Willem van Duin, Paul Iske en Yves Gijrath. Mensen met compleet verschillende achtergronden, talenten, carrières en totaal verschillende dromen.

 

Nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van aankomende evenementen, acties, publicaties en nieuwtjes.

 

Poll

Iedereen die zich aan de wet houdt moet een even grote kans hebben om gecontroleerd te worden.
Eens
Geen mening
Oneens