Controle Alt Delete

Controle Alt Delete is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions. In 2013 hebben we met Controle Alt Delete 'etnisch profileren' op de politieke agenda gezet en heeft de Nationale politie (h)erkent dat het plaatsvindt. Naast de bijeenkomsten trainen we jongeren over hoe ze het conflict met de politie op straat kunnen minimaliseren en leren we ze wat hun rechten tegenover de politie zijn. We zetten ons in om (het gevoel van en de ervaringen met) politiediscriminatie op verschillende manieren aan de kaak te stellen.

Kritische partner van de politie
Vanuit Controle Alt Delete zijn we een kritische partner van de politie en maken we onderdeel uit van de landelijke coalitie tegen etnisch profileren. Deze coalitie bestaat uit Amnesty International Nederland, Anne Frank Stichting en antidiscriminatiebureaus. De coalitie komt regelmatig samen om kennis te delen, de huidige situatie in Nederland te monitoren en om ervoor te zorgen dat etnisch profileren op de politieke agenda staat.

Meer informatie?
Check de website, onze facebook en/of onze YouTube pagina voor meer informatie.

 
 

wijzer kijken

Wijzer Kijken is een maandelijkse bijeenkomst voor ongeveer vijftig jongeren. Bij elke bijeenkomst staat een specifiek thema, een problematiek uit de wijk, centraal. Tijdens de bijeenkomst wordt er een inhoudelijke documentaire vertoond en gaan we het gesprek aan met twee experts, die beide een eigen visie hebben op het onderwerp. Met behulp van prikkelende stellingen is er na het bekijken van de film ruimte voor discussie en worden opgeroepen emoties besproken.

De bijeenkomst heeft als uiteindelijk doel samen met de jongeren tot aanbevelingen te komen die betrekking hebben op de problematieken die in de bijeenkomsten centraal staan. IZI Solutions verwerkt deze aanbevelingen in een signaaladvies dat vervolgens aangeboden wordt aan de gemeente en/of betrokken hulpinstantie.

Tijdens deze bijeenkomst is te allen tijde een expert aanwezig die eventuele inhoudelijke vragen beantwoordt dan wel onnodige discussies voorkomt door middel van feiten en cijfers. IZI krijgt van diverse instanties aanvragen om één van de bijeenkomsten aan een door hen gewenst thema te wijden. De reeks bijeenkomsten vindt plaats bij, en in samenwerking met, NoLIMIT te Amsterdam.

 

Interesse?
Wilt je een editie van Wijzer Kijken bijwonen? Meld je dan aan via info@izi-solutions.com 
De bijeenkomst is gratis, inclusief popcorn en drinken, maar vooraf aanmelden is verplicht.

 
 

Rechtbank 3.0

Rechtbank 3.0 is een concept dat door IZI Solutions is ontwikkeld. Het is een rechtbanksimulatie dat zorgt voor spanning, plezier en ruimte voor diverse perspectieven als het gaat om sociale vraagstukken. 

Jongeren een stem geven
Het concept is ontwikkeld om jongeren een stem te geven in het publieke debat. We simuleren een rechtbankzitting, waarbij professionals en betrokkenen uit het onderwijs worden gehoord. Door alle partijen te vertegenwoordigen, zoeken we naar antwoorden en mogelijke oplossingen.

Eerdere rechtbankzittingen
- Willekeur in de rechtsstaat: discriminatiegrond islamofobie
- Willekeur in de rechtsstaat: discriminatiegrond afrofobie
- Is het Amsterdamse onderwijs kleurenblind?
- Scheiding der machten: De klachtenprocedure binnen de politie
Bekijk hier een compilatie.

 

 
 

jongeren leiderschap seminar

Kennis is meer en meer een privilege. IZI Solutions vindt dat kennis voor iedereen vrij en toegankelijk moet zijn, zeker voor diegene die gemotiveerd is om iets met deze kennis te doen. Om die reden organiseren wij één keer per jaar, in de maand mei, een gratis uniek seminar over persoonlijk leiderschap voor 250 gemotiveerde jongeren, tussen de 18 en 35 jaar. Tijdens dit seminar spreken vijf prominenten over verschillende vormen van leiderschap.

Eerstvolgende seminar: 
De eerstvolgende gratis Jongeren Leiderschap Seminar zal plaatsvinden in mei 2017. Meer informatie wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Interesse? 
Jongeren kunnen zich aanmelden door hun motivatie naar:  info@izi-solutions.com 
De aanmelding wordt beoordeeld aan de hand van een selectieprocedure. Als de aanmelding akkoord is krijgen de jongeren hun toegangsbewijs, indien het niet akkoord is krijgen de jongeren de kans om hun motivatiebrief te herschrijven (het is een first come, first serve principe).

 
 

Controle Alt Delete

De Doetank, IZI Solutions en vooraanstaand discriminatie expert dr. Sinan Çankaya hebben het concept 'Straatrecht' ontwikkeld. Straatrecht is een concept als gevolg van de Controle Alt Delete bijeenkomst in de Melkweg over etnisch profileren. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan.

 
 

Etnisch profileren en discriminatie
Helaas zijn er steeds meer geluiden over spanningen tussen burgers en politie. Praktijkvoorbeelden van ‘etnisch profileren’1, polariserende uitspraken van politici en andere actualiteiten creëren een gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Onderzoeken uitgevoerd door de Raad van Europa2, Amnesty International3 en de Nationale Ombudsman4, laten zien dat de relatie tussen burgers en de politie verbeterd moet worden. De ervaringen en gevoelens hoeven niet overeen te komen met een feitelijke discriminatie, maar bestaand of vermeend, het effect is desastreus. Gespannen relaties tussen groepen jongeren en de politie kunnen in het ultieme geval uitmonden in ongeregeldheden5. Ervaren discriminatie vanuit instituties verdient daarom acuut aandacht. Ook minister Asscher van Sociale Zaken onderkent in zijn kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa de noodzaak extra aandacht te besteden aan het bestrijden van discriminatie en wil een landelijke campagne starten.

Er zijn diverse rapporten die elkaar tegen spreken of de politie zich wel/niet schuldig maakt aan discriminatie. Tijdens de Straatrecht workshops gaat het niet om de welles/nietes discussie het gaat om de ervaring van de jongeren en hoe daar mee om te gaan.

 
 
 

Straatrecht is bedoeld voor...
Straatrecht wordt aangeboden aan verschillende partijen (scholen, buurtcentra, e.d.) die met jongeren werken die wel eens of regelmatig (on)terecht met de politie in aanraking komen.

Voor onderwijsinstanties bestaat de workshop uit drie bijeenkomsten: een interactieve lezing om jongeren juridische kennis bij te brengen, verkregen kennis in de praktijk te brengen door te oefenen in rollenspellen en een ontmoeting met de politie (lokale agent). Bij de jongerenorganisaties en de buurtcentra wordt er een twee uur durende workshop gegeven, daarna volgt een traject van 6 maanden immediate coaching via e-mail en tot slot is er een terugkomdag waarin ervaringen worden besproken met een jurist.

Typische deelnemers zijn jongeren tussen de 14 en 30 jaar en komen – terecht of onterecht – regelmatig in contact met de politie.

Na afloop van de workshop krijgen deelnemers een reeks praktische tips samengevat op een kaartje van creditcard formaat mee. Handig voor in je portemonnee, voor het moment dat je je ID-bewijs pakt.

Interesse?
Heeft u interesse in het afnemen van ‘Straatrecht’? Neem dan contact op met: info@straatrecht.nl

 
 

Controle Alt Delete

De Doetank, IZI Solutions en vooraanstaand discriminatie expert dr. Sinan Çankaya hebben het concept 'Straatrecht' ontwikkeld. Straatrecht is een concept als gevolg van de Controle Alt Delete bijeenkomst in de Melkweg over etnisch profileren. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan.

 
 

Etnisch profileren en discriminatie
Helaas zijn er steeds meer geluiden over spanningen tussen burgers en politie. Praktijkvoorbeelden van ‘etnisch profileren’1, polariserende uitspraken van politici en andere actualiteiten creëren een gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Onderzoeken uitgevoerd door de Raad van Europa2, Amnesty International3 en de Nationale Ombudsman4, laten zien dat de relatie tussen burgers en de politie verbeterd moet worden. De ervaringen en gevoelens hoeven niet overeen te komen met een feitelijke discriminatie, maar bestaand of vermeend, het effect is desastreus. Gespannen relaties tussen groepen jongeren en de politie kunnen in het ultieme geval uitmonden in ongeregeldheden5. Ervaren discriminatie vanuit instituties verdient daarom acuut aandacht. Ook minister Asscher van Sociale Zaken onderkent in zijn kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa de noodzaak extra aandacht te besteden aan het bestrijden van discriminatie en wil een landelijke campagne starten.

Er zijn diverse rapporten die elkaar tegen spreken of de politie zich wel/niet schuldig maakt aan discriminatie. Tijdens de Straatrecht workshops gaat het niet om de welles/nietes discussie het gaat om de ervaring van de jongeren en hoe daar mee om te gaan.

 
 
 

Straatrecht is bedoeld voor...
Straatrecht wordt aangeboden aan verschillende partijen (scholen, buurtcentra, e.d.) die met jongeren werken die wel eens of regelmatig (on)terecht met de politie in aanraking komen.

Voor onderwijsinstanties bestaat de workshop uit drie bijeenkomsten: een interactieve lezing om jongeren juridische kennis bij te brengen, verkregen kennis in de praktijk te brengen door te oefenen in rollenspellen en een ontmoeting met de politie (lokale agent). Bij de jongerenorganisaties en de buurtcentra wordt er een twee uur durende workshop gegeven, daarna volgt een traject van 6 maanden immediate coaching via e-mail en tot slot is er een terugkomdag waarin ervaringen worden besproken met een jurist.

Typische deelnemers zijn jongeren tussen de 14 en 30 jaar en komen – terecht of onterecht – regelmatig in contact met de politie.

Na afloop van de workshop krijgen deelnemers een reeks praktische tips samengevat op een kaartje van creditcard formaat mee. Handig voor in je portemonnee, voor het moment dat je je ID-bewijs pakt.

Interesse?
Heeft u interesse in het afnemen van ‘Straatrecht’? Neem dan contact op met: info@straatrecht.nl

 
 

straatrecht

De Doetank, IZI Solutions en vooraanstaand discriminatie expert dr. Sinan Çankaya hebben het concept 'Straatrecht' ontwikkeld. Er zijn diverse rapporten die elkaar tegen spreken of de politie zich wel/niet schuldig maakt aan discriminatie. Tijdens de Straatrecht workshops gaat het niet om de welles/nietes discussie, maar gaat het om de ervaring van de jongeren en hoe daar mee om te gaan.

Etnisch profileren en discriminatie
Helaas zijn er steeds meer geluiden over spanningen tussen burgers en politie. Praktijkvoorbeelden van ‘etnisch profileren’1, polariserende uitspraken van politici en andere actualiteiten creëren een gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Onderzoeken uitgevoerd door de Raad van Europa2, Amnesty International3 en de Nationale Ombudsman4, laten zien dat de relatie tussen burgers en de politie verbeterd moet worden. De ervaringen en gevoelens hoeven niet overeen te komen met een feitelijke discriminatie, maar bestaand of vermeend, het effect is desastreus. Gespannen relaties tussen groepen jongeren en de politie kunnen in het ultieme geval uitmonden in ongeregeldheden5. Ervaren discriminatie vanuit instituties verdient daarom acuut aandacht. Ook minister Asscher van Sociale Zaken onderkent in zijn kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa de noodzaak extra aandacht te besteden aan het bestrijden van discriminatie en wil een landelijke campagne starten.

Straatrecht is bedoeld voor...
Straatrecht wordt aangeboden aan verschillende partijen (scholen, buurtcentra, e.d.) die met jongeren werken die wel eens of regelmatig (on)terecht met de politie in aanraking komen.

Voor onderwijsinstanties bestaat de workshop uit drie bijeenkomsten: een interactieve lezing om jongeren juridische kennis bij te brengen, verkregen kennis in de praktijk te brengen door te oefenen in rollenspellen en een ontmoeting met de politie (lokale agent). Bij de jongerenorganisaties en de buurtcentra wordt er een twee uur durende workshop gegeven, daarna volgt een traject van 6 maanden immediate coaching via e-mail en tot slot is er een terugkomdag waarin ervaringen worden besproken met een jurist.

Typische deelnemers zijn jongeren tussen de 14 en 30 jaar en komen – terecht of onterecht – regelmatig in contact met de politie.

Na afloop van de workshop krijgen deelnemers een reeks praktische tips samengevat op een kaartje van creditcard formaat mee. Handig voor in je portemonnee, voor het moment dat je je ID-bewijs pakt.

Interesse?
Heeft u interesse in het afnemen van ‘Straatrecht’? Neem dan contact op met: info@izi-solutions.com

 
 

Controle Alt Delete

De Doetank, IZI Solutions en vooraanstaand discriminatie expert dr. Sinan Çankaya hebben het concept 'Straatrecht' ontwikkeld. Straatrecht is een concept als gevolg van de Controle Alt Delete bijeenkomst in de Melkweg over etnisch profileren. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan.

 
 

Etnisch profileren en discriminatie
Helaas zijn er steeds meer geluiden over spanningen tussen burgers en politie. Praktijkvoorbeelden van ‘etnisch profileren’1, polariserende uitspraken van politici en andere actualiteiten creëren een gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Onderzoeken uitgevoerd door de Raad van Europa2, Amnesty International3 en de Nationale Ombudsman4, laten zien dat de relatie tussen burgers en de politie verbeterd moet worden. De ervaringen en gevoelens hoeven niet overeen te komen met een feitelijke discriminatie, maar bestaand of vermeend, het effect is desastreus. Gespannen relaties tussen groepen jongeren en de politie kunnen in het ultieme geval uitmonden in ongeregeldheden5. Ervaren discriminatie vanuit instituties verdient daarom acuut aandacht. Ook minister Asscher van Sociale Zaken onderkent in zijn kabinetsreactie op het rapport van de Raad van Europa de noodzaak extra aandacht te besteden aan het bestrijden van discriminatie en wil een landelijke campagne starten.

Er zijn diverse rapporten die elkaar tegen spreken of de politie zich wel/niet schuldig maakt aan discriminatie. Tijdens de Straatrecht workshops gaat het niet om de welles/nietes discussie het gaat om de ervaring van de jongeren en hoe daar mee om te gaan.

 
 
 

Straatrecht is bedoeld voor...
Straatrecht wordt aangeboden aan verschillende partijen (scholen, buurtcentra, e.d.) die met jongeren werken die wel eens of regelmatig (on)terecht met de politie in aanraking komen.

Voor onderwijsinstanties bestaat de workshop uit drie bijeenkomsten: een interactieve lezing om jongeren juridische kennis bij te brengen, verkregen kennis in de praktijk te brengen door te oefenen in rollenspellen en een ontmoeting met de politie (lokale agent). Bij de jongerenorganisaties en de buurtcentra wordt er een twee uur durende workshop gegeven, daarna volgt een traject van 6 maanden immediate coaching via e-mail en tot slot is er een terugkomdag waarin ervaringen worden besproken met een jurist.

Typische deelnemers zijn jongeren tussen de 14 en 30 jaar en komen – terecht of onterecht – regelmatig in contact met de politie.

Na afloop van de workshop krijgen deelnemers een reeks praktische tips samengevat op een kaartje van creditcard formaat mee. Handig voor in je portemonnee, voor het moment dat je je ID-bewijs pakt.

Interesse?
Heeft u interesse in het afnemen van ‘Straatrecht’? Neem dan contact op met: info@straatrecht.nl