Publicatie: Jongeren buiten beeld

Jongeren ‘buiten beeld’ willen graag weer naar school of aan het werk. Gemeenten kunnen hen het beste bereiken door outreachend te werken, naar hun ontmoetingsplekken te gaan en door hun omgeving - mensen die ze kennen en vertrouwen - in te zetten. Dit blijkt uit onderzoek dat IZI Solutions heeft uitgevoerd onder jongeren zelf en hun begeleiders in opdracht van Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Bereiken en activeren van jongeren
Gemeenten kunnen het rapport ‘Zichtbaar maar niet in beeld’ gebruiken om meer inzicht te krijgen in de jongeren ‘buiten beeld’: wat zijn hun kenmerken, waarom zijn ze buiten beeld geraakt en hoe kunnen zij bereikt en geactiveerd worden? Het rapport is hier te downloaden.

Profiel
Wie zijn jongeren ‘buiten beeld’?: zij groeien op in achterstandswijken, zijn teleurgesteld in eerdere contacten met de overheid, hebben nauwelijks een ondersteunend netwerk, weinig ‘erkende’ vaardigheden en een negatief zelfbeeld door vele afwijzingen bij solliciteren en het gevoel gediscrimineerd te worden op postcode, leeftijd of achternaam. Zij willen graag weer naar school of aan het werk.

De komende periode gaan gemeenten aan de slag om jongeren ‘buiten beeld’ (jongeren in de leeftijd van 18–27 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering hebben) te begeleiden naar een opleiding, werk of een leerwerkbaan.