Nieuwe functionaliteit 'Jongeren in Beeld'

Jongeren tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie hebben vaker een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van deze jongeren is ‘buiten beeld’ van de (lokale) overheid voor begeleiding naar opleiding of werk. Het Inlichtingenbureau kan een maandelijkse gegevensrapportage over deze jongeren aanleveren aan gemeenten. Samen met Marije Timmer en Jeroen Walravaen van het Inlichtingenbureau geven wij antwoord op de volgende vier vragen:

  1. Waarom is het wenselijk dat gemeenten zicht krijgen op deze groep jongeren?

  2. Wat houdt de gegevensrapportage van het Inlichtingenbureau precies in?

  3. Hoe zit dit wettelijk eigenlijk?

  4. Zijn er niet andere manieren om deze jongeren te bereiken?

De antwoorden zijn gepubliceerd op de website van Kennis Integratie & Samenleven.