Controle Alt Delete

Interview: Eerste Europese documentaire over de impact van politiecontroles

Interview: Eerste Europese documentaire over de impact van politiecontroles

Op maandag 10 december 2018, de Internationale Dag van de Mensenrechten, zendt KRO-NCRV 2Doc de documentaire ‘Verdacht’ uit. Dionne Abdoelhafiezkhan gaf een interview aan www.afromagazine.nl over de ‘Eerste Europese documentaire over de impact van politiecontroles’.

Etnisch profileren: probleem wordt steeds meer erkend door politiediensten

Etnisch profileren: probleem wordt steeds meer erkend door politiediensten

Steeds meer politie in Europa erkent het probleem van etnisch profileren. Met het Verenigd Koninkrijk voorop werkt men in landen als Spanje, Nederland, Frankrijk, Hongarije en andere aan diverse bewustwordingsprogramma’s om het etnisch profileren in kaart te brengen en tegen te gaan. Ook de politie in België begint langzaam het probleem te erkennen en met muizenstapjes de wil te ontwikkelen er iets aan te doen.

Vertrouwen in de politie blijft bij sommige burgers achter

Vertrouwen in de politie blijft bij sommige burgers achter

Dat burgers vertrouwen in de politie hebben is belangrijk. Zowel voor de samenhang in de samenleving als voor het effectief kunnen functioneren van de politie zelf. Met dat vertrouwen is het over het algemeen goed gesteld. Tegelijk zijn er groepen burgers, met name diegenen met een migratieachtergrond, bij wie dat vertrouwen lager ligt.