pol

Bijna 3 keer meer politiedoden dan bekend

Bijna 3 keer meer politiedoden dan bekend

De Rijksrecherche publiceert halfjaarlijks overzichten over het aantal schietincidenten en dodelijke slachtoffers die daarbij vallen, maar schrijft niet over dodelijke slachtoffers die vallen anders dan door een vuurwapen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de dood van Mitch Henriquez niet is terug te vinden in de publiek beschikbare cijfers.